Xét nghiệm gien hỗ trợ trong điều trị ung thư

Báo cáo kết quả giải mã gien hỗ trợ điều trị bao gồm các thông tin chi tiết về:

  • Các đột biến của tế bào ung thư

  • Thông tin về liệu pháp điều trị tối ưu

  • Thông tin về các loại thuốc điều trị trúng đích phù hợp

  • Các thử nghiệm lâm sàng phù hợp

Những thông tin quan trọng này sẽ giúp các bác sĩ nhanh chóng xác định được phương hướng điều trị tối ưu cho bệnh nhân, giúp nâng cao hiệu quả điều trị.

​Elsee Target 315

Xét nghiệm gien hỗ trợ điều trị các loại ung thư thể rắn (solid tumor)

Elsee Target 415

Xét nghiệm gien hỗ trợ điều trị các loại ung thư máu và sarcoma

Elsee Track

Xét nghiệm gien theo dõi và phát hiện các đột biến mới phát sinh của tế bào ung thư