Các xét nghiệm tầm soát di truyền

Trong số các đột biến gây ung thư, nhiều đột biến có khả năng di truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc phát hiện các đột biến di truyền nguy hiểm này giúp xác định các phương pháp theo dõi, phòng ngừa, và can thiệp sớm phù hợp nhất để hạn chế nguy cơ ung thư hình thành và phát triển.

Elsee Screen

Elsee Screen là xét nghiệm gien với khả năng giải mã phần mã hoá protein của 19000 – 20000 gien để tầm soát các đột biến di truyền làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Elsee Screen Plus

Elsee Screen Plus là xét nghiệm 22000 gien để tầm soát các đột biến di truyền làm tăng nguy cơ mắc ung thư và các bệnh lý di truyền khác.

Elsee Screen Premium

Elsee Screen Premium là xét nghiệm toàn diện giải mã toàn bộ bộ gien để tầm soát các đột biến di truyền làm tăng nguy cơ mắc ung thư và các bệnh di truyền khác.